วิเคราะห์”ยุทธศาสตร์-ภาพจริง BCG” ที่ภาค ปชช.อยากเห็น

เอเปค มีผลดี แต่ในมุมภาคประชาชน คาดหวังอยากให้วาระสำคัญที่รัฐบาลตั้งไว้ เดินไปอย่างไร ที่คิดว่า ประโยชน์จะเกิดกับคนไทยอย่างยั่งยืนจริง ๆ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active