โอกาส ความหวัง พัฒนาฝีมือแรงงาน

พูดคุยกับ เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว นักเศรษฐศาสตร์ อ.พบข้อมูลชุดนี้ที่ชี้ให้เราเห็นว่า สัดส่วนของแรงงานมีฝีมือในไทย มีน้อยกว่าในหลายประเทศ

.

ชวนคุณผู้ชมลองฟังบทวิเคราะห์จากนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีข้อเสนอให้รัฐช่วยสร้างหลักประกันในชีวิตที่มั่นคงให้กับแรงงานที่ยังจำเป็นต้องอัพสกิล รีสกิล เพราะคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นแรงงานที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา

.

เพราะมิฉะนั้นแล้วเราอาจจะเป็นประเทศที่พัฒนาแต่มิติเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้พัฒนาคน ซึ่งสุดท้ายแล้วประเทศก็จะขาดสมดุลและไปต่อไม่ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active