วิกฤตของแพง ทำคนเสี่ยงจนกลายเป็นคนจน

สินค้าทยอยขยับตัวสูงขึ้น กระทบประชาชนถ้วนหน้าแต่ผู้ที่มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง วิกฤตนี้อาจซ้ำเติมให้ชีวิตที่ลำบากอยู่แล้วยากที่จะลืมตาอ้าปากได้

.

ข้อมูลจากสภาพัฒน์สำรวจพบว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 พบคนจนเพิ่มขึ้นอีก 1.5 ล้านคน มาตรการที่รัฐช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน อาจบรรเทาค่าครองชีพได้ในระยะสั้น แต่ไม่ได้ทำให้คนจนสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง

.

วิกฤตเศรษฐกิจและความผันผวนในอนาคตอาจทำให้คนเสี่ยงจนกลายเป็นคนจนในที่สุด

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา