ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ย่านน่าเที่ยววิถีชุมชนคนกรุงฯ

‘เที่ยวกรุงเทพฯ แต่ฟีลลิ่งสโลว์ไลฟ์ ได้บรรยากาศชนบท’ ที่ #ตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน หนึ่งในย่านสร้างสรรค์นำร่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายผู้ว่าฯ #ชัชชาติ

.

The Active พาไปคุยกับ นพรัตน์ สอนวิทย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ถึงวิถีคนริมแม่น้ำเจ้าพระยา (สายเก่า) พร้อมตามรอยประวัติศาสตร์พระเจ้าตาก และมองโอกาสการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนร่วมกัน ระหว่าง รัฐ เอกชน และภาคประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา