กับดักหนี้เกษตร ไม่มีที่สิ้นสุด

เกษตรกรไทยกว่า 6 ล้านครัวเรือน ร้อยละ 90 มีหนี้สิน 8 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มระดับหนี้ที่สูงถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าสินทรัพย์

.

ยิ่งเจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำ หนี้เดิมก็ใช้คืนไม่ได้ หนี้ก้อนใหม่ก็กำลังจะตามมา นำมาสู่ “กับดักหนี้” ไม่มีที่สิ้นสุด

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา