ท้องถิ่นเตรียมพร้อม รับมือ ภัยพิบัติ

Active Talk(30 มิ.ย.2565)

เราจะยิ้มได้เมื่อภัยมาจริงหรือ ? เมื่อภัยพิบัติ เป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดการณ์ แต่สามารถเตรียมพร้อม และรับมือได้ แล้วบทบาทของท้องถิ่นทำได้แค่ไหน ?

ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุฝน ล้วนสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน เราจะทำให้ท้องถิ่นจัดการภัยพิบัติอย่างเข้มแข็งได้อย่างไร

ร่วมถอดบทเรียน และเรียนรู้คู่มือการจัดการภัยพิบัติของท้องถิ่นจากประสบการณ์ ไปกับ “ศิรินันต์ สุวรรณโมลี” |สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ “จ.ท.โกเมศร์ ทองบุญชู” |ประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ และ นิตยา กีรติเสริมสิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้