อีก 30 ปี น้ำท่วมกรุงเทพฯ …ถ้าไม่ทำอะไรเลย

ปัญหาใหญ่ของน้ำท่วมกรุงเทพฯ ไม่ใช่แค่น้ำรอการระบายออกเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีทั้งปริมาณน้ำฝน ระบบการระบายน้ำและปัจจัยจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น

.

รศ.เสรี ศุภราทิตย์ คาดการณ์ว่า ในอนาคต 20-30 ปีข้างหน้า หากไม่ทำอะไรเลยกรุงเทพฯ อาจจมน้ำ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม