‘กระจายอำนาจ’ อนาคต (คน) ปลายด้ามขวานขอกำหนดเอง

“กระจายอำนาจ เป็นเรื่องหลอกหลอนผู้คนให้กลัว…”

ความคิดที่คนรุ่นใหม่ กลุ่มเล็ก ๆ ภายใต้ชื่อ The Patani (เดอะ ปาตานี) เชื่อว่าเป็นอุปสรรคทำให้รัฐไม่กล้าคิด
.
เป็นไปได้ไหม ? รัฐที่ดี คือ รัฐที่ต้องกระจายอำนาจให้ผู้คนได้มากที่สุด เพราะทุกที่ไม่เฉพาะแค่ชายแดนใต้ ก็อยากกำหนดความต้องการของตัวเอง
.
แม้ที่ปาตานี กระจายอำนาจ อาจไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่า แนวคิด “เอกราช” ของฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐ จะหมดไป แต่การเปิดโอกาสให้ได้กำหนดวิธีการใหม่ ๆ อาจช่วยลดเงื่อนไข “ความรุนแรง” และทำให้เริ่มมองเห็นหนทางสู่ “สันติภาพ”
.
จะดีแค่ไหน ? ถ้ากระจายอำนาจ เกิดขึ้นจริงที่ชายแดนใต้ “อาเต็ฟ โซ๊ะโก” ประธาน The Patani ชวนหาคำตอบ ถึงฝันยิ่งใหญ่ของผู้คนที่ปาตานี
.
ติดตามใน มหานครวิพากษ์ ท้องถิ่นขอ “จัดการตนเอง” EP.8 กระจายอำนาจ อนาคต (คน) ปลายด้ามขวาน ขอกำหนดเอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม