มหานครวิพากษ์ ‘กระจายอำนาจ’ แก้ปัญหาความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้

“รูปแบบปกครองพิเศษ” ไปจนถึง “จังหวัดจัดการตนเอง” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับรัฐไทย ยังคงมองเป็น “คำต้องห้าม” หากเปรียบกับวิธีการแก้ปัญหาความไม่สงบ ที่ทุ่มสรรพกำลังลงไปตลอดเกือบ 20 ปี

.

สิ่งที่รัฐมองอาจตรงกันข้ามกับเสียงสะท้อนจากประชาชน ผ่าน Peace Survey ครั้งที่ 7 ปี 2566 ส่วนใหญ่คาดหวัง และอยากเห็น “การกระจายอำนาจ” ที่มากกว่าเดิม เกิดขึ้นในดินแดนปลายด้ามขวาน . ถ้าอยากเห็น “สันติภาพ” ชายแดนใต้เกิดขึ้นจริง ใบเบิกทางสำคัญ คือ รัฐอาจจำเป็นต้องแบ่งสรรอำนาจบางส่วน เพื่อให้ท้องถิ่น และผู้คนที่นี่ได้ออกแบบในสิ่งที่พวกเขาต้องการ สอดรับกับวิถีแห่งความแตกต่างหลากหลาย นี่คือหนึ่งในหนทางที่ “ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี” จากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มองเห็น โดยรัฐต้องเชื่อว่ากระบวนการกระจายอำนาจ คือการใช้ “สันติ” เข้ามาแก้ไขปัญหา มากไปกว่าการคิด และเชื่ออย่างสนิทใจว่า นี่คือหนทางสู่การ “แบ่งแยกดินแดน”

.

ติดตามใน มหานครวิพากษ์ ท้องถิ่นขอ “จัดการตนเอง” EP.7 กระจายอำนาจ วิถีแห่งสันติ เบิกทาง “ดับไฟใต้”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม