ท่าเรือสำราญภูเก็ตมาแน่ ! ภายใต้รัฐราชการ

ทำไมภูเก็ตต้องมี Cruise Terminal หรือ ท่าเรือน้ำลึกรองรับเรือสำราญ ?

นอกจากเม็ดเงินที่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลแล้ว การจ้างงาน หรือ โอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจะปลุกให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ยังไม่รวมกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะพัฒนาขึ้นมารองรับการเติบโตของเมือง ที่จะทำให้คนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แม้หลายฝ่ายในพื้นที่จะสนับสนุนโครงการนี้ และมีรายงานผลการศึกษาเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้าง แต่ทำไมโครงการที่เป็นความต้องการจากคนในท้องถิ่น ถึงไม่เคยอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต…

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม