“ภูเก็ต” เกาะแห่งความสุขสำหรับทุกคน

เส้นทางสู่จังหวัดจัดการตนเอง ของ “ภูเก็ต” ไม่ได้มีเพียงแค่เป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือการเลือกตั้งผู้ว่าฯ แต่มีรายละเอียดที่จะต้องสร้างความสมดุลของ “อำนาจ” และ “งบประมาณ”

.

ภูมิกิตต์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต มองว่า การกระจายอำนาจมีหลัก 2 D ที่สำคัญคือ Data Sharing (แชร์ข้อมูล) และ Delegate Power (ให้อำนาจท้องถิ่น) ที่จะช่วยให้ “ภูเก็ต” เดินหน้าไปสู่ “เกาะแห่งความสุขสำหรับทุกคน” ซึ่งคำว่าทุกคนมีความสุข ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยว แต่ต้องรวมถึงคนท้องถิ่นด้วย โดยจะต้องออกแบบนวัตกรรมและนโยบายให้สอดคล้องกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม