พลัง ‘กลุ่มประชาสังคมใหม่’ ปลุกกระแสจัดการชีวิตตนเอง

ปรากฏการณ์ ‘แดง’ เปลี่ยนเป็น ‘ส้ม’ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งรอบนี้ ถือเป็นภาพความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ท่ามกลางบริบทการเมืองที่เต็มไปด้วยความพลิกผัน

ศ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ จับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมวิเคราะห์ว่า หนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่นโยบายจังหวัดจัดการตนเองที่เป็นการเปิดหน้าต่างแห่งโอกาส ซึ่งตรงใจสังคมที่ก้าวจากสังคมชนบทมาสู่สังคมผู้ประกอบการ

สอดรับกับประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ ที่มีอิสระในการจัดการตนเองมาก่อน การสร้าง ‘อิสระโดยสัมพัทธ์’ ไม่ถูกกำหนดจากส่วนกลาง ย่อมสิ่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมได้อย่างมีพลัง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธนพล บางยี่ขัน

นักข่าวรุ่นเก่าที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ เชื่อมั่นในพลังของข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม