ภาษีที่ดินฯ อุปสรรคจัดการพื้นที่ “โฉนดชุมชน”

เรื่องที่ดิน ยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัด ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำของไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นเรื่องที่รายการเรานำเสนอกันมาต่อเนื่อง

อ้างอิงข้อมูลจากสภาพัฒน์ฯ ในปี 61 จะพบว่า ความเหลื่อมล้ำการถือครองที่ดินชัดเจนมาก ๆ เพราะคนรวย มีฐานะ 10% แรก มีที่ดินในมือรวม ๆ 94.86 ล้านไร่ คิดเป็น 61.5% ตรงกันข้ามกับคนที่ยากจนที่สุด 10% มีที่ดินรวมกันเพียง 6 หมื่นกว่าไร่ คิดเป็น 0.1% คุณผู้ชมเชื่อมั้ยว่า ตัวเลขคน 2 กลุ่มนี้ มันต่างกัน กว่า 800 เท่า

ก่อนหน้านี้ ในปี 62 รัฐบาล เลยออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หวังเพื่อใช้มาตรการทางภาษี เข้ามาลดความเหลื่อมล้ำ ลงมาหน่อย คือคนที่มีที่ดินเยอะ ก็ต้องจ่ายภาษีหนัก

แต่ดูเหมือนตลอดหลายปีมานี้ การจัดเก็บก็ยังไม่เต็มศักยภาพ หนำซ้ำเป้าที่หวังเก็บภาษีจากคนรวย หวังจะเป็นมาตรการจูงใจให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน

แต่อาจไม่เป็นแบบนั้นเสมอไป เพราะล่าสุดเกิดกรณี ชาวบ้านในพื้นที่จัดการที่ดินเฉพาะ อย่าง โฉนดชุมชน ถูกรัฐเรียกเก็บภาษีที่ดิน เรียกว่าโดนกันอ่วมเลย

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active