KGO เหรียญดิจิทัล ของคนขอนแก่น

ขอนแก่น มีเหรียญดิจิทัลของตัวเองแล้ว ! ทำความรู้จัก KGO Token ที่กำลังเชื่อมโลกจริง และโลกเสมือนของคนขอนแก่นเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

.

จุดเริ่มต้นการเรียนรู้สร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชนที่อยู่ในตัวเมืองและพื้นที่ข้างเคียง สามารถร่วมใช้งาน และเป็นส่วหนึ่งในการพัฒนา

.

วันนี้อาจเป็นแค่ส่วนลด แต่วันข้างหน้าเทคโนโลยีเหล่านี้อาจมาปฏิวัติหน่วยงาน ระบบการเมือง และการออกสิทธิ ออกเสียงของคนในสังคม

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา