Fact not fear COVID-19 รู้ เข้าใจ ออกไปใช้ชีวิต (22 ธ.ค. 64)

คลี่คลายความกลัว”โอมิครอน” เข้าใจ ป้องกัน ใช้ชีวิต

The Active ร่วมกับ IHRI และภาคีเครือข่าย เปิด ชวนเปิดพื้นที่ เปลี่ยนมุมมองใหม่ ไม่กังวล เปลี่ยนการตีตราในสังคมเป็นความร่วมมือ ออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19

ร่วมพูดคุยโดย

• จำนงค์ หนูพันธ์ | ประธานชุมชนริมทางด่วนบางนา

• ปานทอง สามารถกุล | แกนนำชุมชนริมทางด่วนบางนา

• จีรนัย จันทร์เจียวใช้ | เจ้าของสถานประกอบการร้านอาหาร

• นพพรรณ พรหมศรี | เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

• จารุณี ศิริพันธุ์ | ผู้จัดการโครงการด้านการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี(IHRI)

• อารี คุ้มพิทักษ์ | เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ประเทศไทย

• พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ | ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

• นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี | เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

ดำเนินรายการโดย…

• พิชญาพร โพธิ์สง่า | The Active – Thai PBS

• นิมิตร์ เทียนอุดม | ที่ปรึกษาผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active