เตือนภัยน้ำท่วม กทม.ที่คนกรุงอยากได้จากภาครัฐ

ฝนจะตกหนักนานแค่ไหน ในจุดที่เราอยู่น้ำจะท่วมสูงเท่าไร ใช้เวลาระบายน้ำนานหรือไม่ จะได้วางแผนชีวิตตัวเองได้ เพื่อไม่ให้ติดกับดักน้ำท่วมขัง นี่คือสิ่งที่คนกรุงเทพฯ อยากรู้ ท่ามกลางภัยน้ำท่วมของเมืองที่มีข้อจำกัดการระบายน้ำ

.

แม้ก่อนหน้านี้ กทม. จะมีข้อมูลทั้งพื้นที่เสี่ยงแต่ขณะนี้ข้อมูลเหล่านี้ยังทำกันเฉพาะหน่วยงานในสังกัดแยกส่วน ยังไม่บูรณาการกันจนนำไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อจัดการภาพรวมและเตือนภัยแบบครบวงจรได้

.

นี่จึงเป็นความหวังที่ กทม. ต้องการ ระบบเตือนภัยแบบครบวงจร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา