ความหวังยกระดับ แผนที่เสี่ยงภัย เตือนน้ำท่วม-น้ำแล้ง

น้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก! การเตือนภัยที่ไม่ชัดเจน ยิ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน

.
ไม่ว่าอะไรจะเป็นช่องว่าง ช่องโหว่ของการแก้ปัญหาจากภาครัฐ แต่ตอนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลายแห่ง พยายามเสนอการจัดระบบท้องถิ่นเตือนภัยแม่นยำ สร้างการมีส่วนร่วมจัดการข้อมูลพื้นที่ ยกระดับ ช่วยเหลือตัวเองให้ทันท่วงที

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา