เมษายนปีนี้ร้อนจัดเดือดทั่วไทย 44.5 องศาเซลเซียส

คาดการณ์ฤดูร้อนปีนี้ ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อากาศอบอ้าวตลอดเดือนแมษายน ขณะที่อุณหภูมิสูงสุดมีโอกาส แตะ 44.5 องศาเซลเซียส

.

ปีนี้มี 5 จังหวัดของไทยมีโอกาสร้อนที่สุด นักวิชาการคาดการณ์ผลพวงโลกร้อนกระทบอากาศผันผวน ปี 2567 มีโอกาสร้อนแล้วกลางปีสภาพอากาศพลิกกลับเจอลานีญากลางปีเสี่ยงท่วม

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา