SENSOR & AI เทคโนโลยีจัดการน้ำภาคเกษตร ยุติปัญหาแย่งน้ำ

ความผันผวนของสภาพอากาศ กำลังส่งผลต่อการบริหารจัดการ ‘น้ำ’ ที่มีอยู่อย่างจำกัด และบานปลายไปสู่ความขัดแย้ง จนเกิดภาพการแย่งน้ำในภาคเกษตรบ่อยครั้ง

.

แต่เมื่อใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี SENSOR และกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้น้ำ ผ่าน AI กลายเป็นทางออกสำหรับการประหยัดน้ำ ลดการแย่งน้ำ ยุติปัญหาความขัดแย้งในทันที

.

จุดเด่นสำคัญอยู่ตรงที่ ทุกคนเห็นชุดข้อมูลน้ำร่วมกันเพื่อตัดสินใจ จึงทำให้พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ พวกเขาทำอย่างไรจึงในการแก้ปัญหาได้ เชิญติดตาม…

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ศุภเชฐ ศรีจันทร์