3Rs & IoT เทคโนโลยีจัดการน้ำ ภาคอุตสาหกรรม EEC

จากนี้ไปอีก 10-20 ปี พื้นที่ EEC จะกระทบหนักจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพราะประชากรเพิ่มขึ้น มีการขยายตัวของกิจกรรมต่าง ๆ

.

โดยคาดการณ์ว่าอนาคตจะขาดน้ำรุนแรงจนไม่พอใช้ ดังนั้น การเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องรีบเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น หนึ่งในเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้คือ นวัตกรรม 3Rs และ IoT ที่จะเป็นอีกทางรอดที่ช่วยลดการใช้น้ำ และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ศุภเชฐ ศรีจันทร์