ทางรอดวิกฤตน้ำไทยกับนวัตกรรมลดการใช้น้ำ

ที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากรวมถึงการแย่งชิงน้ำในพื้นที่ขาดแคลน

.

ขณะที่จากนี้ไปอีก 10-20 ปี ประเทศไทยจะใช้น้ำจากกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น หากทุกภาคส่วนไม่ลดการใช้น้ำ อนาคตน้ำจะขาดแคลน นักวิชาการแนะออกแบบนโยบายสร้างส่วนร่วมและเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีคือทางรอดวิกฤตน้ำไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา