โลกร้อน โลกเดือด สะเทือนโลก สะเทือนไทย

ตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน โลกเดือด

.

ที่ผ่านมา อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นแล้ว 1.15 องศาเซลเซียส ขณะที่ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปี 2566-2568 ไทยกำลังจะเผชิญร้อนแล้งจากเอลนีโญ วิกฤตที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกฝ่ายเร่งหาทางแก้ไขและป้องกัน

.

โดยนำเอาชุดข้อมูล เทคโนโลยี และ นวัตกรรม มาออกแบบเป็นนโยบายที่เกิดประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา