#แล้งต้องรอด ภัยแล้ง วิกฤตชีวิตติดลบ

ตั้งแต่เข้าสู่กลางปี 2566 ปรากฎการณ์เอลนีโญร้อนแล้งแผลงฤทธิ์หนัก

.

เกษตรกรคาดหวังปลูกข้าวนาปีเพื่อปลดหนี้จากราคาข้าวเริ่มแพง แต่ด้วยความแปรปรวนสภาพอากาศฝนตกน้อยและฤดูกาลเพี้ยน ส่งผลข้าวตั้งท้องยืนต้นตายตั้งแต่ฤดูกาลแรก ของการทำนาปี ชีวิตขาดทุน หนี้เพิ่ม ซ้ำเติม น้ำขาดแคลน วิงวอดรัฐจัดสรรนโยบายหาแหล่งน้ำลดความจน

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา