โลกร้อนกระทบนาเกลือ

ที่ผ่านมาความแปรปรวนของสภาพอากาศจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้ นาเกลือ หลายแห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ลดลงต่อเนื่อง

.

เกษตรกรเริ่มท้อ และหมดหวัง หลังสภาพอากาศไม่เป็นใจ บางคนสะท้อนว่าเอาแน่เอานอนกับสภาพอากาศไม่ได้ เช่นใน 1 วัน มีหลายฤดู ทั้ง ร้อน ฝน จนทำให้ผลผลิตเสียหาย และผลผลิตได้ไม่ตามต้องการ

.

พวกเขาอยู่อย่างไรในภาวะโลกร้อน ทั้งน้ำทะเลสูงขึ้น และภัยร้อนแล้งและน้ำท่วม ติดตามได้ จากเสียงสะท้อนตัวจริงจากคนทำนาเกลือ บุญปรอด เจริญฤทธิ์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคนทำนาเกลือ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา