ทางรอดรับมือเอลนีโญ ไทยเสี่ยงแล้งหนักปี 2568

กลางปี 2566 เพิ่งเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่ปริมาณน้ำหลายพื้นที่ ยังเสี่ยงขาดแคลนหนัก

.

แม้นักวิชาการเคยประเมินว่าปี 2568 จะกระทบหนักจากเอลนีโญที่สุด แต่จนถึงวันนี้ ไทยมีทิศทางการบริหารจัดการน้ำอย่างไร ไม่ให้ขาดแคลน? . เพื่อมองทางเลือกหาทางรอดวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วนี้ คุยกับ ‘ผศ.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง’ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ และหัวหน้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าวพระนครเหนือ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา