โลกร้อนขึ้นจริง หรือเราคิดกันไปเอง

‘โลกร้อนขึ้นจริง ๆ นะไม่ได้คิดไปเอง’

แม้จะร้อนขึ้นแค่ 1.2 องศาเซลเซียส แต่ส่งผลกระทบหนักหนาสำหรับทุกชีวิตบนโลก สัปดาห์สิ่งแวดล้อมปีนี้ ชวนคุยกันว่าเราจะทำอะไรในโอกาสนี้ได้บ้าง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม