นาเปียกสลับแห้ง ลดโลกร้อน

การทำนาใช้น้ำเยอะแบบในอดีตอาจไม่ตอบโจทย์กับทิศทางการลดโลกร้อนอีกต่อไป

.

กลุ่มนาแปลงใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีบางส่วนซึ่งเคยเผชิญภัยแล้ง วันนี้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส หันมาทำนาเปียกสลับแห้ง ลดการใช้น้ำ ลดต้นทุน แต่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 20 % แถมยังช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน และสามารถขายคาร์บอนเครดิตสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

.

นี่คือจุดเริ่มต้นของภาคเกษตรไทยต่อการร่วมลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา