เตือน !ไทยเสี่ยงแล้งหนักนาน 4-5 ปี ครั้งแรก

รศ.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต ได้คาดการณ์อนาคตว่า

.

ไทยกำลังจะเจอกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ และเป็นครั้งแรกที่จะแล้งยาวนานหลายปีติดต่อกัน

.

ซึ่งหากไม่วางแผนแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และปรับตัวทั้งด้านนโยบายและภาคเกษตรอาจส่งผลให้ไทยมีความเปราะบางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสูงมากกว่าเดิม อนาคตและทางออกยังพอมีเวลาแต่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ไม่งั้นอาจสายเกินแก้

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา