COP27 ทิศทางเปลี่ยนโลกร้อนสะท้อนไทยต้องปรับตัว

ปีนี้ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นต่อเนื่อง ทั้งน้ำท่วม อากาศแปรปรวน ฝนนอกฤดู จนทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก

.

ขณะที่หลังการประชุม COP27 ทิศทางของรัฐแม้จะเริ่มให้ความสำคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย แต่นักวิชาการก็เตือนว่าอย่าหลงทิศไปตามประเทศมหาอำนาจที่มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก แต่ต้องเริ่มเร่งพัฒนานโยบายให้ชุมชนท้องถิ่นไทยเข้มแข็งและปรับตัวให้ได้ เพื่อความอยู่รอด

.

เพราะจากนี้ไปอุณหภูมิโลกจะยิ่งสูงขึ้นกว่าเดิม

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา