น้ำท่วมกระทบพื้นที่เกษตรกรกว่า 5 ล้านไร่

เวลานี้หลายพื้นที่คงกำลังเตรียมพร้อมกับการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ที่เชื่อว่า จะส่งผลทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเรา

.

แต่สำหรับบางพื้นที่ เวลานี้ อาจจะยังต้องอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมและนั่นอาจหมายถึงปัญหาซ้ำเติมหนี้สินเดิมที่มีอยู่แล้ว

.

น้ำท่วมปีนี้ มี 60 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ บางจังหวัดบอกว่า ถูกน้ำท่วมสูงกว่าเดิม โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน ที่เป็นแหล่งพื้นที่การเกษตรใหญ่ของประเทศ . แม้หลายพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ร่องรอยความเสียหายยังมีให้เห็นทั้ง พืชผลทางการเกษตร บ้านเรือนที่ต้องซ่อมแซม ซึ่งต้องใช้เงินพื้นฟู

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active