เกษตรกร กับปัจจัยติดกับดักหนี้

น้ำท่วม เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ซ้ำเติมปัญหาหนี้สินเกษตรกร

.

เมื่อน้ำท่วม นาข้าวหรือผลผลิตเสียหาย หนี้เดิมก็ใช้ไม่ได้ หนี้ก้อนใหม่ ก็กำลังจะตามมา ทรัพย์สินที่พอมีก็ต้องเอาไปจำนำมาจ่ายดอกเบี้ย

.

คุณนิตยา กีรติเสริมสิน พาไปดูตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ยังคงอยู่ในวังวนหนี้แบบนี้ ในพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active