น้ำท่วม จ ภูเก็ต มีปัจจัยอะไรมาซ้ำเติม

กรณีอย่างภูเก็ต ปีนี้เกิดอะไรขึ้น มีปัจจัยอะไรมาซ้ำเติม คุยกับ คุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active