ความเหลื่อมล้ำจัดการน้ำ

หลังน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 พบว่า ภาครัฐพยายามบริหารจัดการน้ำและก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหา

.

แต่ก็พบว่าตลอดระยะเวลาหลาย 10 ปีที่ผ่านมาปัญหาน้ำท่วมก็ยังมีถกเถียงในการบูรณาการจัดการน้ำ ที่มีเส้นแบ่งให้เห็นความเหลื่อมล้ำกับประชาชนที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา