เสี่ยงขั้นสุด สภาพภูมิอากาศแปรปรวนสุดขั้ว

สภาพอากาศสุดขั้วเกิดเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นรุนแรงผิดปกติ ไม่เป็นไปตามฤดูกาล คาดการณ์ได้ยากขึ้น ร้ายแรงที่สุดคือ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีก !

The Active ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชวนสะท้อนปัญหาโลกร้อนที่เราต้องเร่งแก้ไข เมื่อโลกกำลังแปรปรวน พร้อมหาทางออกร่วมกัน!

📌 เสวนา เสี่ยงขั้นสุด สภาพภูมิอากาศแปรปรวนสุดขั้ว “แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสุดขั้วเพื่อระงับเหตุฉุกเฉินจากความผันผวนขั้นรุนแรงของสภาพอากาศ”

บริหารนโยบายสู่ปฏิบัติการขั้นสุดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

• ทองเปลว กองจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริหารจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต่อภาวะฉุกเฉินสถานการณ์น้ำ

• ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

คาดการณ์น้ำล่วงหน้าเพื่อการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์ น้ำ

• ผศ.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ

ดำเนินรายการโดย

• นิตยา กีรติเสริมสิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active