ส่องแหล่งกำเนิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไทย

เกษตรกรก็กำลังปรับตัว และมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตร น่าสนใจว่าถ้าทำกันทั้งหมดภาคการเกษตรจะช่วยลดโลกร้อนได้แค่ไหน เป็นสัดส่วนที่จะทำให้ไทยไปถึงเป้าหมาย Net Zero เลยหรือไม่ เราอยู่ กับ รศ.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์มีงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตร พลังงาน สิ่งแวดล้อม ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติหลายเรื่อง และล่าสุดเพิ่งออกมาเตือนเรื่องภัยแล้งที่อาจจะรุนแรงมากกว่าเดิม

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active