ทำ’นาเปียกสลับแห้ง’ตัวช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ภาคเกษตรเอง ก็เป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน เวลานี้ ก็มีเกษตรกรไทยบางส่วน ที่กำลังมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการ “ทำนา” ด้วยวิธี “เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว” วิธีนี้ช่วยลดโลกร้อน ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ยังช่วยเพิ่มรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของเกษตรกร

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active