วิเคราะห์นโยบายรับมือโลกร้อนที่อยากเห็น

เห็นนโยบายคร่าว ๆ ของแต่ละพรรคกันไปแล้ว ลองวิเคราะห์หน่อยว่า จะตอบโจทย์ และแก้ปัญหาโลกร้อนได้จริงจังแค่ไหน ชวนคุยประเด็นนี้กับ คุณจริยา เสนพงศ์ หัวหน้างานรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน กรีนพีซ ประเทศไทย และผู้ประสานงานด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active