พื้นที่รับน้ำ นอกแนวคันกั้นน้ำ

ข้อมูลที่บอกกับพี่น้องประชาชน นอกจากสาเหตุของน้ำท่วม การบริหารจัดการน้ำ อีกเรื่องที่ประชาชนต้องการความชัดเจนเป็นพิเศษ

คือ ประชาชนที่ต้องได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและพื้นที่รับน้ำ ที่ลุ่มต่ำ อย่างที่เห็นชัด ๆ ก็ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่าง อำเภอบางบาล อำเภอผักไห่

ชมคลิปเต็มรายการ พื้นที่รับน้ำ…ชาวบ้านรับกรรม? (20 ต.ค.65)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active