อัพเดทความเสียหายน้ำท่วม

แม้เวลานี้หลายพื้นที่กำลังเจอกับอากาศที่เย็นลงฉับพลัน แต่พื้นที่อย่างอุบลราชธานี และอีกหลายจังหวัดต้องเจอทั้งอากาศเย็น และยังต้องอยู่กับภาวะน้ำท่วม

เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ ต้องเตรียมรับมือกับฝนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ผู้เชี่ยวชาญฯ ย้ำว่า ต้องเฝ้าระวังฝนอย่างน้อย ตุลาคม-ธันวาคมนี้ จากอิทธิพลของลานีญาที่อาจจะยืดเยื้อไปถึง กุมภาพันธ์ปีหน้า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active