บทเรียนความเสียหาย สู่แนวทางการป้องกันรับมือภัยพิบัติ

อีกหนึ่งมาตรการที่ กทม.ประกาศในช่วงฝนตกติดต่อกันหลายวันในทันที ก็คือการขอความร่วมมือให้รัฐและเอกชนทำงานอยู่บ้าน หรือ work from home

แม้จะมีกระแสวิพากษ์ วิจารณ์อยู่บ้าง ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่มองว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active