น้ำท่วมกระทบการใช้ชีวิต อาการเจ็บป่วย คนสูงอายุ

สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย สร้างความยากลำบากให้กับชุมชนหลายจังหวัด

ยิ่งถ้าเป็นสูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองยังยาก ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแล ไหนจะต้องอยู่อาศัย ใช้ชีวิตกับน้ำ

ขณะที่ร่างกายไม่ได้แข็งแรงแถมมีโรคประจำตัว ทั้งที่ไม่มีที่ไป หรือ ไม่อยากออกจากบ้าน บางคนก็ป่วยติดเตียงไปไหนไม่ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active