เส้นทางระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

แม้จะออกมารวมตัวกันเมื่อสัปดาห์ก่อน เพื่อขอให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำพระนารายณ์

เพื่อเร่งระบายน้ำออกไปจากพื้นที่ อ.ท่าเรือ แต่วันนี้(10 ต.ค. 65) ชาว อ.ท่าเรือก็ยังต้องเจอกับน้ำท่วมสูง เพราะยังมีการปล่อยน้ำจำนวนมากออกมาจากเขื่อนพระราม 6 ติดตามสถานการณ์น้ำมาอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนพระราม 6 มากขนาดไหน และ ชาว อ.ท่าเรือ จะต้องเจอกับสภาพนี้ไปอีกยาวนานขนาดไหน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active