สุสานเสื้อผ้า ที่มิวเซียมสยาม

การช็อปปิงของเรากำลังทำลายโลกอยู่หรือเปล่า ? เมื่อการซื้อเสื้อผ้าที่เกิดความจำเป็นกำลังสูบทรัพยากร และกลายเป็นขยะล้นโลกอยู่ทุกวันนี้

.

ชวนชม Art installation OVER FLOW ท่วมท้น ล้นหลาม ศิลปะสะท้อนปัญหาจากอุตสาหกรรมแฟชั่น ออกแบบโดย วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินสายสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนขยะให้เป็นงานศิลปะ บนพื้นที่จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา