เฝ้าขุมทรัพย์วัฒนธรรมโบราณ ศรีวิชัย

การพิทักษ์รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

.

ให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณค่าในสภาวการณ์ปัจจุบันนั้น จะสำเร็จไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือ จากประชาชนผู้ที่เป็น ”เจ้าของศิลปวัฒนธรรม “ ที่พร้อมจะอาสาเข้ามาเป็นเครือข่ายดำเนินงานด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

.

The Active ชวนติดตาม ชาวชุมชนศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี หนึ่งในเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม” (อส.มศ.) ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนกรมศิลปากร รักษาสมบัติชาติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา