รำโนราริมหาด หาดแหลมสอ เกาะสมุย

อาร์มน้อยดาวรุ่ง คณะโนราแม่จงดี แห่งเกาะสมุย ทำหน้าที่เป็นครูสอนโนราให้กับไอซ์ และยุทธ เยาวชนบนเกาะ ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และยังเป็นโอกาสแสดงโนราหารายได้ส่งตัวเองเรียน

.

ชาวเกาะสมุยฟื้นวิถีชุมชน ด้วยการแสดงโนราบนลานทรายในตลาด แสดงต่อเนื่อง 3 ชุด ประกอบด้วย รำชุด รำบทครูสอน และรำบทสิบสอง

.

“ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม เป็นตาข่ายนิรภัยรองรับความเสี่ยงของชีวิตที่เปราะบาง”

.

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Samui RUN และภาพบางส่วนจากสารคดี “คน-จน-เมือง” ตอน “คลื่นชีวิตโนรา”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active