โนราโรงครู

โนราโรงครู โดยคณะแม่จงดี อามน้อยดาวรุ่ง เกาะสมุย คือพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบูชาบรรพบุรุษ

โดยผสมผสานความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ และศิลปะการแสดงที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

“อาม” เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของคณะ ในเกาะสมุย มีเพียงโนราแม่จงดี อามน้อยดาวรุ่ง เพียงคณะเดียวที่ยังสามารถประกอบพิธีกรรมโบราณลักษณะนี้ได้อยู่ และพวกเขาตั้งใจสืบสานตำนานนี้ให้อยู่คู่เกาะสมุยต่อไป

Author

AUTHOR

ธนพล เลิศธนาผล

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ศุภเชฐ ศรีจันทร์