ปลูกข้าวยั่งยืน ฟื้นข้าวไทย คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ

ประเทศไทยเคยเป็นที่ 1 ในการส่งออกข้าว แต่ปัจจุบันกลับเริ่มถดถอย

.

นักวิจัยไทยแนะว่า หากเกษตรกรไทยหันมาเลือกปลูกข้าวยั่งยืน หรือข้าว SRP จะได้กำไรมากกว่า ประหยัดต้นทุน ประหยัดน้ำ ประหยัดเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และลดต้นทุนสุขภาพ

.

เกษตรกรทำอย่างไร นโยบายรัฐต้องเปลี่ยนอะไร ไทยถึงจะรอดแล้วกลับมายืนหนึ่ง ติดตามได้ กับจุดเปลี่ยนปลูกข้าวยั่งยืน ได้มากกว่าที่ใคร ๆ คิด

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา