ทางออก ลดความขัดแย้ง แย่งน้ำภาคเกษตรกรไทย

ความขัดแย้งแย่งน้ำภาคเกษตรไทยเป็นปัญหายืดเยื้อบ่อยครั้งเมื่อน้ำขาดแคลน

.

ทุกครั้งที่เกิดนำมาซึ่ง ความเกลียดชัง แตกความสามัคคี ที่ไม่มีทางออก ขณะที่หน่วยงานด้านน้ำก็เพียงไกล่เกลี่ย แก้ปัญหาเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่หลังจากนักวิจัยแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำ เริ่มสร้างส่วนร่วมทำให้เกิดมิติใหม่ต่อการบริหารจัดการน้ำที่ปรองดองและประหยัดน้ำภาคเกษตรได้ 15-20 % นักวิจัย ภาครัฐ และชุมชนทำอย่างไรจึงแก้ปมปัญหานี้ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา