“จำรัสโมเดล” เกษตรกรติดอาวุธปลดหนี้

ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่เฉพาะข้าวของที่ขึ้นราคา ที่ดินก็กำลังจะปรับตัวสูงขึ้น กว่าช่วงก่อนโควิด -19

กรมธนารักษ์ เตรียมประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ 1 มกราคมนี้ โดยราคาเฉลี่ยจะสูงขึ้นถึง 8% ส่วนพื้นที่ EEC ราคาจะปรับเพิ่มขึ้น 20-30% ได้ยินแบบนี้คนที่ถือครองที่ดินเยอะ ๆ ก็อาจจะถูกมองว่าได้เปรียบ แต่ในมุมของ เกษตรกร-ถ้ายังปรับตัวใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างไม่คุ้มค่า ก็อาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่มรายได้ หรือลดภาระหนี้สินลงได้ งานวิจัยของสถาบันเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่า เวลานี้ไทยมีเกษตรกรถึง 90% ที่มีหนี้เฉลี่ย 4.5 แสนบาท หมุนหนี้ไม่ทันและมีหนี้สิน เกือบจะเท่าทรัพย์สินแล้ว เหตุผลหนึ่งที่ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ เพราะหลายคนพึ่งพาเกษตรเชิงเดี่ยว และไม่สามารถปรับตัวเองได้ทัน หนึ่งในนั้น คือ พี่จำรัส ครองยุทธ เกษตรกรใน จ.สกลนคร ก่อนหน้านี้เธอเป็นหนี้ 2 ล้านบาท และไม่เคยเชื่อว่า ที่ดินของเธอจะสร้างผลผลิตปลดหนี้ได้ เธอทำเกษตรเชิงเดี่ยวแบบใช้สารเคมีจากที่เคยมีที่ดินมากมายตอนนี้เหลือเพียงแค่ 36 ไร่ แต่หลังจากเธอไปอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเงิน สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเธอคือ เธอมองเห็นความเป็นไปได้ของการปลดหนี้แล้ว

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active