วิเคราะห์กลไกการเงินโลกสู่โอกาสปลดหนี้คนไทย

ที่ผ่านมา เราเคยนำเสนอความพยายามของ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ที่ตั้งใจจัด Work shop ปลดหนี้ให้กับเกษตรกร

ทั้งที่มีที่ดินและไม่มีที่ดิน มาลองฝึกปฏิบัติปลดหนี้กันจริงๆ เพราะเชื่อว่าการปลดหนี้ได้ มีอิสรภาพทางการเงินได้ คือความสุขอย่างหนึ่งในชีวิต เราพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่ ที่ใช้สำหรับจัด Work shop ครั้งนี้ คุณวรเกียรติ สุจิวโรดม นักธุรกิจที่ปรับที่ดินของตัวเองมาเป็น ศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้การทำเกษตรและปลดหนี้ด้วย ฟังมุมมองของเขาแบบเต็มๆ ในการปรับที่ดินมาทำประโยชน์ที่แตกต่างไปจากการเก็งกำไร . อีกท่านหนึ่ง คือ อ.ตาล- วิศวกรการบิน และนักวิจัยอนาคตศาสตร์ ทีม Dinotech 5.0 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินไทย-และเศรษฐกิจโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active